Lotnictwo cywilne

Lotnictwo od kuchni

Aliansy lotnicze

W początkach lat dziewięćdziesiątych linie lotnicze zaczęły powoli zdawać sobie sprawę, że w pojedynkę nie b?dą nigdy w stanie zaoferować pasażerom najwyższej jakości produktu, który spełniałby wszystkie oczekiwania pasażera. Stawało się jasne, iż by pracować efektywnie, linie lotnicze powinny współpracować ze sobą, co zresztą realizowało się już wtedy chociażby poprzez umowy typu code - share . Jednak współpraca typu code - share przestała już wystarczać. Linie lotnicze potrzebowały zunifikowanej formy (a zatem głównie jednolitych systemów informatycznych) współpracy o skali globalnej. Z takich właśnie powodów zaczęły powstawać aliansy lotnicze.
Jeśli (poniżej) piszę o początkach powstawania aliansu lotniczego, to chodzi mi raczej o pierwsze umowy o współpracy pomiędzy dwiema lub trzema liniami lotniczymi, bo właśnie od pojedynczych umów powstawały aliansy.

Alians lotniczy to (mówiąc prosto) zrzeszenie kilku lub nawet kilkunastu linii lotniczych (najczęściej ze wszystkich kontynentów, jeśli tylko jest to możliwe), które zapewnia stałą współpracę między zreszonymi w aliansie przewoźnikami. Zrzeszenie takie ma na celu ujednolicenie systemu obsługi pasa?era poprzez tworzenie np. wspólnych dla wszystkich zrzeszonych linii stanowisk odpraw biletowo - baga?owych, skoordynowanie rozkładów lotów zapewniające pasażerom zminimalizowany czas oczekiwania na kolejne połączenie czy posiadanie wspólnego systemu rezerwacyjnego, jak również umożliwiające zbieranie nagród w programach lojalnościowych podczas przelotów wszystkimi liniami partnerskimi.

.
Obecnie na świecie istnieją 3 wielkie aliansy lotnicze:
Członkowie aliansu lotniczego Star Alliance (stan na październik 2022)

Kilka statystyk dotycz?cych Star Alliance (wg oficjalnej publikacji dost?pnej na stronie aliansu, stan na grudzie? 2018; w nawiasach liczby dotycz?ce PLL LOT):

Liczba obsługiwanych lotnisk (w tym LOT):1 330 (85)
Liczba obsługiwanych krajów (w tym LOT): 193 (50)
Liczba rejsów dziennie (w tym LOT):18 800 (350)
Liczba pasażerów rocznie (w tym LOT):ponad 756 milionów (9 milionów)
Liczba samolotów (w tym LOT):5046 (75)
Liczba pracowników (w tym LOT):443 703 (1690)
Członkowie aliansu lotniczego OneWorld (stan na październik 2022):
Cz?onkowie aliansu lotniczego Sky Team (stan na październik 2022):
Data ostatniej aktualizacji: 13.10.2022. Autor nie gwarantuje aktualności informacji!