Lotnictwo cywilne

Lotnictwo od kuchni

Aliansy lotnicze

W początkach lat dziewięćdziesiątych linie lotnicze zaczęły powoli zdawać sobie sprawę, że w pojedynkę nie będą nigdy w stanie zaoferować pasażerom najwyższej jakości produktu, który spełniałby wszystkie oczekiwania pasażera. Stawało się jasne, iż by pracować efektywnie, linie lotnicze powinny współpracować ze sobą, co zresztą realizowało się już wtedy chociażby poprzez umowy typu code - share . Jednak współpraca typu code - share przestała już wystarczać. Linie lotnicze potrzebowały zunifikowanej formy (a zatem głównie jednolitych systemów informatycznych) współpracy o skali globalnej. Z takich właśnie powodów zaczęły powstawać aliansy lotnicze.
Jeśli (poniżej) piszę o początkach powstawania aliansu lotniczego, to chodzi mi raczej o pierwsze umowy o współpracy pomiędzy dwiema lub trzema liniami lotniczymi, bo właśnie od pojedynczych umów powstawały aliansy.

Alians lotniczy to (mówiąc prosto) zrzeszenie kilku lub nawet kilkunastu linii lotniczych (najczęściej ze wszystkich kontynentów, jeśli tylko jest to możliwe), które zapewnia stałą współpracę między zreszonymi w aliansie przewoźnikami. Zrzeszenie takie ma na celu ujednolicenie systemu obsługi pasażera poprzez tworzenie np. wspólnych dla wszystkich zrzeszonych linii stanowisk odpraw biletowo - bagażowych, skoordynowanie rozkładów lotów zapewniające pasażerom zminimalizowany czas oczekiwania na kolejne połączenie czy posiadanie wspólnego systemu rezerwacyjnego, jak również umożliwiające zbieranie nagród w programach lojalnościowych podczas przelotów wszystkimi liniami partnerskimi.

.
Obecnie na świecie istnieją 3 wielkie aliansy lotnicze:
Członkowie aliansu lotniczego Star Alliance (stan na sierpień 2019)

Kilka statystyk dotyczących Star Alliance (wg oficjalnej publikacji dostępnej na stronie aliansu, stan na grudzień 2018; w nawiasach liczby dotyczące PLL LOT):

Liczba obsługiwanych lotnisk (w tym LOT):1 330 (85)
Liczba obsługiwanych krajów (w tym LOT): 193 (50)
Liczba rejsów dziennie (w tym LOT):18 800 (350)
Liczba pasażerów rocznie (w tym LOT):ponad 756 milionów (9 milionów)
Liczba samolotów (w tym LOT):5046 (75)
Liczba pracowników (w tym LOT):443 703 (1690)
Członkowie aliansu lotniczego OneWorld (stan na sierpień 2019):
Członkowie aliansu lotniczego Sky Team (stan na sierpień 2019):
Data ostatniej aktualizacji: 30.8.2016. Autor nie gwarantuje aktualności informacji!