Lotnictwo cywilne

Lotnictwo od kuchni

Umowy code - share

Często dokonując zakupu biletu lotniczego, dowiadujemy się, że choć wykupiliśmy bilet u jednego przewoźnika, to rejs będzie wykonywany samolotem innego przewoźnika. Taka sytuacja może nastąpić, jeśli rejs, na którego pokładzie się znajdziemy, objęty będzie umową code - share. Taka umowa oznacza, iż rejs jest eksploatowany wspólnie przez dwóch przewoźników. Rejs faktycznie jest jeden, ale oznaczony podwójnie (np. LO001 / UA5485). Oznacza to, iż rejs wykonywany jest samolotem przewoźnika, który udostępnia na pokładzie swojego samolotu określoną liczbę miejsc dla pasażerów drugiego przewoźnika (drugiej ze stron umowy code - share). Oznacza to również, że pasażer może dokonać rezerwacji np. z Warszawy do Orlando.W efekcie dokona przelotu na dwóch trasach: Warszawa - Chicago (wykonywany np. samolotem LOTu) oraz Chicago - Orlando (wykonywany np. samolotem United), jednak mimo, iż podróż odbywa się na pokładzie i LOTu i United, to pasażer otrzyma jedną rezerwację na oba przeloty. Również w przypadku, jeśli pasażer nie zdąży na lot łączony (w tym przypadku segment wykonywany przez United), to przewoźnik (United) musi pasażerowi zapewnić inny przelot na wyznaczonej trasie (nie miałby takiego obowiązku, jeśli pasażer dokonałby dwóch oddzielnych rezerwacji).