Lotnictwo cywilne


Samoloty pasażerskie


Embraer E170

Informacje szczegółowe:

System EDS (Electronic Display System)

Samolot Embraer E170 wyposażony jest w nowoczesny "kokpit szklany" ("glass cockpit") wyprodukowany przez firmę Honeywell. Wyświetlaniem danych dla pilotów zajmuje się system EDS (Electronic Display System). Elementy tego systemu to:

"Dark cockpit"

Analogicznie jak firma Airbus, Embraer przyjął zasadę "ciemnego kokpitu" w trybie normalnym ("Dark cockpit philosophy"). Oznacza to, że przyciski na panelu górnym, jeśli nie ma awarii, nie są podświetlone. Jeśli w danym systemie wystąpi awaria, na górnym panelu, odpowiedni przycisk się zaświeci. Analogiczna sytuacja ma miejsce jeśli dany przełącznik nie znajduje się w ustawieniu normalnym (tzn. jeśli dany przełącznik, w trybie bez awarii, znajduje się w położeniu innym niż zalecane, rozświetli się).

Wyświetlacze

Wyświetlacze:

Wyświetlacze są identyczne, a więc można przełączać pomiędzy nimi wyświetlane informacje (patrz niżej).
Wyświetlacze DU1 i DU5 (jeśli są sprawne) służą zawsze jako PFD, wyświetlacz DU3 (jeśli sprawny) zawsze służy jako EICAS, natomiast pozostałe (DU2 i DU4) są w pełni konfigurowalne. Oznacza to, że ekran DU2 (analogicznie DU4) może wyświetlać zarówno informacje PFD, MFD, jak i EICAS.
W przypadku awarii danego wyświetlacza system automatycznie przełącza wyświetlane na nim dotychczas informacje na pozostałe wyświetlacze.
Poniższy schemat prezentuje automatyczne tryby przełączania pomiędzy wyświetlaczami.


Automatyczne tryby przełączania pomiędzy wyświetlaczami w przypadku awarii. Wyświetlacz przekreślony oznacza awarię wyświetlacza.

Pilotowi po wystąpieniu transferu automatycznego pozostaje oczywiście do dyspozycji również kontrola manualna. Jak już wspomniałem pilot może dowolnie konfigurować tryby wyświetlania ekranów DU2 i DU4. Jeśli np. w przypadku awarii ekranu DU3 system wyświetli automatycznie EICAS na ekranie DU4, pilot może manualnie przełączyć wyświetlacz DU4 na tryb MFD.

W trybie normalnym wyświetlacze PFD można podzielić na 2 części. Część górna wyświetlacza pokazuje podstawowe parametry lotu, takie jak: wysokość, prędkość, prędkość pionową (wznoszenia/opadania), położenie samolotu względem ziemi, informacje o uruchomionych trybach autopilota itp. Część dolna wyświetla podstawowe informacje nawigacyjne: "kompas" elektroniczny, kurs lotu, radar pogodowy, wskazania wiatru czy częstotliwości, do jakich dostrojone są radiostacje, jak również czasomierz czy prędkość względem ziemi (ground speed).

Wyświetlacze MFD pokazują mapę, trasę przelotu, informacje TCAS (Traffic Collision Avoidance System - systemu przeciwkolizyjnego z innymi samolotami), informacje z radaru pogodowego czy informacje z EGPWS (ostrzeżenia o bliskości ziemi i ukształtowanie terenu, nad którym leci samolot). Na wyświetlaczach MFD można również wyświetlać profil pionowy lotu (VNAV) czy elektroniczne listy kontrolne (check-lists). MFD służy również do wyświetlania schematów poszczególnych systemów samolotu. Piloci obsługują opcje wyświetlacza wybierając odpowiednią pozycję z rozwijalnych menu opcji (które znajdują się na górze i na dole ekranu) i wskazując ją przy pomocy kursora CCD.

Ekran EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System) prezentuje takie dane jak: