Lotnictwo cywilne

Pasażerowie wymagający opieki

Unia Europejska, uzupełniając dotychczas wydane Prawa Pasażera, wydała zarządzenie dotyczące praw osób wymagających specjalnej opieki (tj. osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się, jak np. osoby starsze) podróżujących drogą lotniczą. Zarządzenie w pełni wejdzie w życie od 26.07.2008.

Główne założenia tego zarządzenia mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, jak również zrównanie praw pasażerów wymagających opieki z prawami pozostałych pasażerów oraz ułatwienie podróży pasażerom wymagającym opieki, poprzez zapewnienie im nieodpłatnych usług dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki temu, pasażerowie wymagający opieki mają zyskać dostęp do wszystkich usług oferowanych pozostałym pasażerom.

Zarządzający portem lotniczym mają przede wszystkim:

Przewoźnik lotniczy nie może odmówić pasażerowi niepełnosprawnemu (oraz innym pasażerom wymagającym opieki) przewozu lotniczego, z wyjątkiem sytuacji, w których:

Jednak w powyższych wypadkach pasażerowi należy zapewnić alternatywną możliwość kontynuowania podróży lotniczej. Jeśli jest to niemożliwe, pasażer ma prawo do zwrotu kosztów

Pasażer ma prawo złożenia skargi do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, jeśli uzna że w jakiś sposób uniemożliwiono mu korzystanie z usług portu lotniczego lub przewóz lotniczy, lub że nie udzielono mu odpowiedniej do jego potrzeb pomocy.

W szczególnych wypadkach przewoźnik lub organizator wycieczki może wymagać, aby pasażerowi w trakcie jego podróży lotniczej towarzyszyła inna osoba zdolna do udzielenia odpowiedniej pomocy.

Obowiązkiem pasażera jest jednak powiadomienie przewoźnika lotniczego o swoich potrzebach nie później niż 48 godzin przed planowanym odlotem samolotu!

W Porcie Lotniczym Warszawa z dniem 1.08 zostanie wprowadzona specjalna opłata PRM mająca na celu sfinansowanie pomocy osobom potrzebującym pomocy w trakcie podróży lotniczej. Opłata ta będzie pobierana od przewoźników lotniczych - w wysokości 0,71 PLN za każdego pasażera odlatującego.

Na lotniskach istnieją specjalni pracownicy do obsługi pasażerów wymagających dodatkowej pomocy, tzw. agenci PRM (Passenger with Reduced Mobility). Istnieją różne rodzaje niesprawności pasażera wymagającego asysty. Istnieje międzynarodowa klasyfikacja rodzajów wymaganej asysty - poniżej.

Skrót RozwinięcieOznacza w praktyce...
BLNDBlindPasażer niewidomy lub niedowidzący.
DEAFDeafPasażer niesłyszący lub niedosłyszący.
BLND-DEAFBlind-deafPasażer głuchoniemy.
DPNADevelopmental needing assistance (zwykle ten skrót jest jedynie opisywany, nie znalazłem oficjalnego rozwinięcia)Pasażer opóźniony rozwojowo i/lub intelektualnie, lub też taki, którego stan psychiczny uniemożliwia mu podróż bez opieki
MEDAMedical assistancePasażer wymagający opieki medycznej.
STCRStretcherPasażer na noszach - wymagający transportu w pozycji leżącej.
WCHCWheelchair cabinPasażer niechodzący (na wózku inwalidzkim), wymaga asysty przez cały czas podróży, zarówno w dostaniu się na pokład (pomoc aż do wyznaczonego miejsca w samolocie), jak i podczas lotu w kabinie pasażerskiej.
WCHRWheelchair rampPasażer niezdolny do pokonywania długich dystansów. Jeśli dystans między stanowiskiem odprawy a wejściem do samolotu jest długi, pasażera należy przewieźć na wózku inwalidzkim od stanowiska odpraw do wejścia do samolotu, ale zazwyczaj sam pokona schody do samolotu i zajmie miejsce w kabinie.
WCHS Wheelchair steps Pasażer niezdolny do pokonywania długich dystansów (patrz wyżej) oraz niezdolny do samodzielnego pokonania schodów.
WCMP Wheelchair with Manual Power Wózek manualny (nieelektryczny)
LEGBLeg bothPasażer z usztywnionymi obiema kończynami
LEGLLeg leftPasażer z usztywnioną kończyną lewą
LEGRLeg rightPasażer z usztywnioną kończyną prawą

Pełny tekst rozporządzenia można pobrać tutaj, na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie do pobrania są również materiały z konferencji dotyczącej potrzeb osób wymagających specjalnej opieki w trakcie podróży lotniczej.

Ze względów bezpieczeństwa każdy przewoźnik ma określone limity osób wymagających opieki, jakie może jednorazowo przyjąć na pokład. Chodzi o to, aby w sytuacji awaryjnej móc udzielić takim osobom pomocy w ewakuacji. Ilości osób PRM, jakie dany przewoźnik akceptuje jednorazowo na rejsie, można zwykle znaleźć w dokumencie OWP (Ogólne Warunki Przewozu) lub na stronach internetowych przewoźników.

Osoba będąca PRM nie może (ze względów bezpieczeństwa) zajmować miejsc przy wyjściach awaryjnych.