Lotnictwo cywilne

Jak to się dzieje?

Dlaczego samolot lata

Wiele osób zastanawia się często jak to jest, że dwustutonowy kolos może oderwać się od ziemi, zabrać pasażerów, bagaże, paliwo i unieść to wszystko tak wysoko... Warto by było zatem zadać sobie podstawowe pytanie: dlaczego samoloty latają?

Opływ powietrza przez skrzydło
Autorem rysunku jest Tomasz Elantkowski / Drawing by Tomasz Elantkowski

Po pierwsze, aby samolot oderwał się od ziemi, musi pokonać siłę przyciągania ziemskiego (Fc) i wytworzyć siłę nośną (Fn), przy czym siła nośna Fn musi być oczywiście większa od siły przyciągania Fc. Jak pisałem we wstępie, przedstawione tu mechanizmy chciałem maksymalnie uprościć, dlatego też celowo pomijam wzory fizyczne. Wspomnę jedynie, że do powstania odpowiednio dużej siły nośnej potrzebna jest odpowiednia prędkość. W przypadku samolotów turbośmigłowych może to być ok. 180 km/h, zaś w przypadku samolotów odrzutowych ok. 260 km/h, przy czym dokładna prędkość zależy od wielu czynników, takich jak np. ciężar samolotu (zależny od ilości pasażerów na pokładzie i ładunku).
Osoby zainteresowane odsyłam do tej strony, gdzie znajdziecie bardziej "mechaniczne" wyjaśnienia.

Jak wynika z rysunku, powietrze względem samolotu porusza się w kierunku przeciwnym do kierunku lotu. Skrzydło "przecina" więc strugi powietrza, zaburza jego przepływ.
Skrzydło samolotu jest tak wyprofilowane, że strugi powietrza opływające skrzydło od góry mają do pokonania dłuższą drogę niż strugi, które opływają skrzydło od dołu. Ale i górne i dolne strugi muszą opłynąć powierzchnię skrzydła w jednakowym czasie, toteż strugi górne muszą opływać skrzydło z większą prędkością. Tak się składa, że im większa prędkość opływu, tym niższe ciśnienie. Poza tym,wynika to też z tego, że ciśnienie to siła nacisku dzielona przez powierzchnię. A powierzchnia górna skrzydła (jak to chyba widać na rysunku) jest większa niż jego powierzchnia dolna. Dlatego ciśnienie pod skrzydłem jest wyższe niż ciśnienie nad skrzydłem. Różnicę tych ciśnień nazywamy właśnie siłą nośną. Można powiedzieć, że większe ciśnienie pod skrzydłem "wypycha" samolot do góry, tzn. utrzymuje go w powietrzu.

Ruchome powierzchnie nośne
Autorem rysunku jest Tomasz Elantkowski / Drawing by Tomasz Elantkowski.

Jak widać z powyższego rysunku, skrzydło wyposażone jest w ruchome powierzchnie nośne:

Zwiększanie siły nośnej
Autorem rysunku jest Tomasz Elantkowski / Drawing by Tomasz Elantkowski.

Na poniższym rysunku widać również ster wysokości oraz ster kierunku. Ster wysokości to powierzchnia odpowiedzialna za wznoszenie lub opadanie samolotu. Wychylenie steru wysokości w górę powoduje wznoszenie samolotu, zaś wychylenie go w dół powoduje opadanie samolotu.
Ster kierunku natomiast używany jest do skręcania samolotem.

Stery
Autorem rysunku jest Tomasz Elantkowski / Drawing by Tomasz Elantkowski.