Lotnictwo cywilne

Jak to się dzieje?

W tym dziale postaram się w jak najprostszy sposób wyjaśnić podstawowe kwestie związane z lataniem. Np. czym jest i kiedy powstaje turbulencja, dlaczego samoloty latają, jak działa silnik lotniczy itp.

Celem moim było jednak przedstawienie owych zagadnień w możliwie jak największym uproszczeniu. Uznałem, że wiele jest opisów technicznych, które można znaleźć w książkach i literaturze fachowej, jednak większość z nich jest zwykle niezrozumiała dla osób niezainteresowanych fizyką czy mechaniką. Chciałem więc, pomijając pewne aspekty przedstawianych tu zagadnień, przedstawić je tak, by były zrozumiane dla każdego. Założyłem zatem, że przedstawiać będę jedynie ogólny aspekt zagadnienia.

Spis treści:

[Rozmiar: 3599 bajtów]
[Rozmiar: 3784 bajtów]
[Rozmiar: 3091 bajtów]