Lotnictwo cywilne


Lotnictwo od kuchni


Joint Aviation Authorities (JAA) i European Aviation Safety Agency (EASA)

JAA

Joint Aviation Authorities (JAA) reprezentuje władze lotnicze stowarzyszonych krajów europejskich. Najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że jest to europejski odpowiednik amerykańskiej FAA (Federal Aviation Administration). Jednakże funkcje wykonawcze (w zakresie certyfikatów bezpieczeństwa) przejęte zostały od JAA przez EASA (patrz niżej).

Organizacja JAA powstała jako Joint Airworthiness Authorities w roku 1970. Jej siedziba mieściła się do niedawna w Hoofddorp, Amsterdam. Obecnie stacjonuje ona przy EASA. W momencie powstania głównym celem istnienia JAA było wydawanie międzynarodowych europejskich certyfikatów bezpieczeństwa, potwierdzających "zdatność" do lotu, czy też, inaczej mówiąc, uprawniających dany typ samolotu do latania na terenie Europy.

Zarządzeniami Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy z 2002 obowiązki certyfikacji przejęła EASA (European Aviation Safety Agency / Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ) - organizacja wykonawcza Unii Europejskiej powstała 28 września 2003 roku.

Do zadań JAA należy:

Kraje członkowskie JAA (październik 2009 - kraje starające się o członkostwo oznaczone gwiazdką *):