Lotnictwo cywilne


Porty lotnicze w Polsce


Warszawa - Okęcie im. Fryderyka Chopina (WAW / EPWA)

Pasażerowie i operacje lotnicze - fakty i liczby

Ruch pasażerski (liczba pasażerów 2019)18,86 mln
Liczba operacji lotniczych (2018)172 520

Niedawno Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina przekroczył liczbę 11 mln pasażerów obsłużonych w ciągu jednego roku (piszę te słowa w styczniu 2016).

Drogi startowe:


Droga startowa Długość Szerokość
11 / 29 2800 m 50 m
15 / 33 3690 m 60 m

Odległość od centrum miasta: 10 km

Ważne telefony:

Adres:

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa

Najpopularniejsze kierunki (wg oficjalnej strony lotniska, styczeń 2015)

Historia lotniska

Pierwsze warszawskie lotnisko znajdowało się na Polach Mokotowskich. To właśnie tu, w roku 1909, odbyły się konkursy lotnicze. W sierpniu 1911 Michał Scipio del Campo - pierwszy Polak za sterami - odbył pokazowy lot nad Warszawą (startował właśnie z Pól Mokotowskich). Dzięki Stanisławowi Lubomirskiemu powołano do życia Towarzystwo Lotnicze "Aviata". Otrzymało ono od władz carskich część gruntów na Polu Mokotowskim (w dzierżawę), a także zgodę na wzniesienie zabudowań - hangarów,warsztatów remontowych oraz hal fabrycznych. W roku 1912 lotnisko zostało zajęte na potrzeby rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Trzy lata później teren przejęły wojska niemieckie.

20 września 1920 francusko - rumuńskie towarzystwo lotnicze CFRNA uruchomiło pierwszą regularną linię lotniczą z Warszawy przez Pragę i Strasburg do Paryża. Wtedy to zbudowano pierwszy polski dworzec lotniczy (zwany Stacją Lotnictwa Komunikacyjnego). Niewygodny dworzec, z budynkami dworcowymi w postaci wagonów kolejowych, w niedługim czasie zastąpiono nowym, drewnianym dworcem. "Na początku lat trzydziestych infrastruktura lotniska mokotowskiego składała się z budynku dworca lotniczego z poczekalnią, restauracją, a także urzędami: celnym i pocztowym. Na lotnisku znajdowały się posterunek policji oraz strażnica pożarowa. Remonty i naprawy samolotów wykonywano w "stoczni lotniczej". Rolę prymitywnych pomocy nawigacyjnych spełniały: płócienna litera T określająca kierunek wiatru i miejsce przyziemienia, oraz koło z wymalowaną w środku nazwą "Warszawa". Kierunek i siłę wiatru wskazywały wykonane z tkaniny rękawy rozmieszczone na sąsiadujących z lotniskiem zabudowaniach. Pole wzlotów miało trawiastą nawierzchnię i liczyło około 1,5 kilometra długości oraz blisko 500 metrów szerokości. W 1930 lotnisko mokotowskie zostało wyposażone w aparaturę radiową umożliwiającą kontakt z załogami samolotów. Krok ten znacząco wpłynął na podniesienie bezpieczeństwa nawigacji." (cytat ze strony www.lotnisko-chopina.pl)

W roku 1924, na skutek rosnących przewozów lotniczych, podjęto decyzję o przeniesieniu lotniska na Okęcie. Budowę Centralnego Portu Lotniczego rozpoczęto w roku 1925, a ukończono w 1933.W pierwszym roku działalności w nowym porcie obsłużono 10 750 pasażerów. Na nowym lotnisku zainstalowano światła nawigacyjne oraz przeszkodowe oraz radiolatarnię Lorentz, którą możnaby nazwać prekursorem ILS.

W czasie wojny niedaleko lotniska (które już pierwszego dnia wojny było bombardowane) powstały niemieckie szkoły lotnicze oraz zakład pracujący na potrzeby Luftwaffe. W czasie okupacji na Okęciu wybudowano pierwszą betonową drogę startową. Drogę tę zniszczyło całkowicie lotnictwo niemieckie w roku 1945.Po wojnie, odbudową lotniska zajęły się Polskie Linie Lotnicze LOT. W ciągu 2 lat wybudowano nowy dworzec wraz z wieżą kontroli oraz betonową drogę startową i płytę postojową, a także budynki bazy technicznej oraz hangary.

Lata pięćdziesiąte to okres zahamowania przewozów międzynarodowych. Sytuacja powróciła do normy w roku 1956 kiedy to na mocy rozporządzenia Ministra Komunikacji, powołano Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych (ZRLiLK). Niedługo po powstaniu, zarząd podjął decyzję o zakupie radaru AVIA oraz rozbudowie portu lotniczego.Przepustowość nowego dworca była szacowana na ok. 1 mln pasażerów rocznie."W tym samym czasie na przeciwległej stronie lotniska usytuowano Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego (CKRL) wraz z wieżą kontroli lotniska. Zakupiono i zainstalowano radar precyzyjnego lądowania PAR. Gruntownemu remontowi i wydłużeniu poddano drogi startowe nr 1 i 3, Na zasadniczym kierunku lądowania "trójki" zainstalowano światła podejścia w układzie Calverta oraz system wspomagający lądowanie przy ograniczonej widzialności (ILS)."(cytat ze strony www.lotnisko-chopina.pl)

"W 1969 uroczyście oddano do użytku MDL, a już dwa lata później odprawiono tu pierwszy milion pasażerów. Szybko okazało się, że nowy dworzec staje się za mały. W tej sytuacji część administracyjno-biurowa portu została przeniesiona do położonych na południe od MDL prowizorycznych budynków, natomiast Krajowy Dworzec Lotniczy (KDL) zlokalizowano w pawilonie przy ul. 17 Stycznia, w sąsiedztwie zabudowań starego portu lotniczego (1975). Cztery lata później odprawę pasażerów przylatujących do Warszawy przeniesiono do tzw. "hali fińskiej" oraz przystąpiono do kolejnej modernizacji dróg startowych (DS). Po remoncie w użyciu pozostały DS 1 i DS 3, natomiast DS 2 zaczęła pełnić rolę drogi kołowania "Delta" ze względu na usytuowanie w jej osi przeszkód w postaci Pałacu Kultury i Nauki oraz masztu radiowego w Raszynie. Dla potrzeb kontroli zbliżania zakupiono radar ASR-8."(cytat ze strony www.lotnisko-chopina.pl)

Po spadku przewozów pasażerskich na początku lat 80. (co spowodowane było wydarzeniami politycznymi), w roku 1983 nastąpił ponowny ich wzrost. Prezydium Rządu podjęło więc decyzję o kolejnej rozbudowie lotniska. W miejsce ZRLiLK w październiku 1987 powstało Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL), które było samodzielne i samorządne, a także samofinansujące się. Nadzór nad nią sprawował minister właściwy ds. komunikacji i transportu. Powołano do życia także Agencję Ruchu Lotniczego (ARL) (która korzysta ze sprzętu zobrazowania radarowego firmy Northrop Grumman). Od roku 1998 ARL ma siedzibę w jednym z najnowocześniejszych w Europie obiektów tego typu - Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym.

Od roku 1992 trwała budowa nowego terminalu pasażerskiego w Warszawie. Port ten, nowoczesny budynek, którego budowa pochłonęła 300 mln marek niemieckich posiadał przepustowość 6 mln pasażerów. Zaczął on działalność 1 lipca 1992.
Wraz z upływem czasu rosła także ilość operacji lotniczych - z 40,357 w 1993 do 68,180 w 1999. Ruch pasażerski wzrastał, więc zwiększono na Okęciu ilość stanowisk odprawy biletowo - bagażowej. Tym samym, zwiększono przepustowość terminalu do 6 mln rocznie.

W maju 2001 roku Port Lotniczy Warszawa - Okęcie otrzymał imię Fryderyka Chopina.

"Rok później wykonano gruntowną przebudowę Krajowego Dworca Lotniczego oraz rozstrzygnięto przetarg na budowę nowego terminalu pasażerskiego na warszawskim lotnisku." (cytat z www.lotnisko-chopina.pl)

.

Obecnie trwają na Okęciu prace dotyczące budowy Terminalu II. Dzięki niemu, łączna przepustowość obu terminali zwiększy się do 10 mln rocznie.

Jak podaje Wikipedia:


"Z uwagi na kierunki wiatrów najczęściej wiejących w Polsce, układ ruchu lotniczego w przestrzeni nad Warszawą, stosowane na Okęciu przepisy dotyczące ograniczania hałasu, układ dróg startowych, kołowania i szybkiego zjazdu na Okęciu jak i wyposażenie w pomoce nawigacyjne, obowiązuje następujący system preferencyjny dróg startowych:

Przyloty:

1. . RWY 33,
2. . RWY 11,
3. . RWY 15,
4. . RWY 29.

Odloty:

1. . RWY 29,
2. . RWY 15,
3. . RWY 33,
4. . RWY 11.

W godzinach od 20.00 do 04.00 (od 21.00 do 05.00 czasu zimowego), użytkowana jest wyłącznie droga startowa na kierunku 15/33, o ile pozwala na to pogoda i aktualne warunki techniczne".

Punkty usługowe na terenie lotniska (Terminal 1):

Terminal 2

W marcu 2008, po pewnym opóźnieniu, Terminal 2 ostatecznie zaczął funkcjonować. Otwarta i działająca jest już zarówno hala przylotów, jak i hala odlotów. Trwają oczywiście dalej prace budowlane (m.in. dotyczące infrastruktury wokół lotniska oraz budowy dalszych pirsów, tj. części terminalu łączących halę główną z wyjściami do samolotów), jednak terminal wraz z pirsem północnym już funkcjonuje i obsługuje pasażerów. Przystosowany jest, jak reszta polskich lotnisk, do wymogów Strefy Schengen. Jest też oczywiście przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W terminalu znajduje się m.in. Oczywiście, nie zabrakło w nim również niespotykanych dotychczas na polskich lotniskach ruchomych chodników i automatów, dzięki którym pasażer może samodzielnie dokonać odprawy biletowej. Więcej informacji na stronie warszawskiego portu lotniczego.

Punkty usługowe na terenie lotniska (Terminal 2):

Dane terminalu (zaczerpnięte z rozkładu lotów PPL):

W Terminalu Etiuda - powstałym z przebudowania "starego" dworca lotniczego odprawiani są pasażerowie tzw. linii niskokosztowych (choć nie wszystkich). Choć skromny, oferuje również pewne usługi, np. cateringowe czy sprzedaż biletów. Oczywiście, nie jest wyposażony w tzw. rękawy.

Uwaga!!! Aktualizacja 16.04.2009

W nocy z 28 na 29 marca 2009 Terminal Etiuda został zamknięty. Ze względu na niski komfort obsługi pasażerów władze lotniska Okęcie zdecydowały o przeniesieniu odpraw pasażerów linii niskokosztowych do Terminali 1 i 2.

Uwaga!!! Aktualizacja 18.02.2011

W rejsach krajowych kontroli bezpieczeństwa dokonywać będzie Straż Ochrony Lotniska.

Terminal VIP Aviation

W części północnej lotniska (od ul. 17 Stycznia) znajduje się również Terminal VIP Aviation (oddany do użytku w 2005 roku), obsługujący w komfortowych warunkach loty specjalne (np. biznesmenów, samoloty prywatne).

Uwaga!!! Aktualizacja 30.10.2012

Podczas swojego niedawnego rejsu z lotniska Chopina dowiedziałem się, że dawny terminal 1 jest obecnie zamknięty i trwa w nim jakaś przebudowa/prace remontowe. Wszystkie odprawy odbywają się obecnie w dawnym terminalu 2, czyli obecnie Terminalu A.

W zimowym rozkładzie lotów 2012/2013 sporo zmian, m.in. od lutego warszawa zyska bezpośrednie połączenie lotnicze z Dubajem (linie Emirates). W zimowym rozkładzie znikną też połączenia m.in. z Islandią czy Bergen. Dowiedziałem się też, że linie Brussels Airlines rozważają zawieszenie połączeń Warszawa-Bruksela. Więcej informacji na stronach portu lotniczego Chopina.

Widok z kosmosu

Zdjęcie pochodzi z programu Google Earth

Zdjęcie pochodzi z programu Google Earth

Zdjęcie pochodzi z programu Google Earth

Zdjęcie pochodzi z programu Google Earth

ATC

Nazwa stanowiska kontroli Częstotliwość Godziny pracy
Okęcie ATIS (automat pogodowy) 120,45 24H
Okęcie VOLMET (pogoda na świecie) 127,6 24H
Okęcie Clearance Delivery 121,6 24H
Okęcie Ground 121,900 05:00-21:00
Okęcie Tower (wieża) 118,3 24H
Okęcie Approach (zbliżanie) 128,8 24 H
Okęcie Approach South (zbliżanie sektor południowy) 125,05 24 H
Okęcie Director (PAR) 129,375 05:00 - 23:00

Ostatnia całościowa aktualizacja podstrony 30.10.2012. Autor nie gwarantuje aktualności informacji!