Lotnictwo cywilne

Lotnictwo od kuchni

Handling - obsługa pasażerska

Istnieją pasażerowie wymagający, z różnych względów, specjalnej asysty lub uwagi podczas podróży. Wymyślono zatem specjalne oznaczenia kodowe rodzaju asysty, jakiej wymaga pasażer. Widnieją one w systemie rezerwacji, jak również na listach pasażerów, które posiada personel pokładowy w każdym rejsie. Skróty te, widniejące obok nazwiska pasażera, mają pomóc załodze i agentom handlingowym być przygotowanym na specjalne potrzeby podróżującego.

Agenci wyznaczeni do obsługi pasażerów wymagających pomocy, a ściślej rzecz biorąc, agenci PRM (Passenger with Reduced Mobility - pasażer o ograniczonej zdolności poruszania się) używają określonych oznaczeń kodowych, służących do klasyfikacji przypadłości pasażerów wymagających opieki. Oznaczenia te często są wprowadzane do systemu już przy rezerwacji biletu przez taką osobę. Dzięki temu wystarczy, że osoba odprawiająca pasażera poda agentowi PRM odpowiedni kod, a on dzięki temu będzie wiedział, jakiego rodzaju pomoc może być niezbędna pasażerowi. Poniżej zamieszczam tabelę skrótów:

Skrót RozwinięcieOznacza w praktyce...
BLNDBlindPasażer niewidomy lub niedowidzący.
DEAFDeafPasażer niesłyszący lub niedosłyszący.
BLND-DEAFBlind-deafPasażer głuchoniemy.
DPNADevelopmental needing assistance (zwykle ten skrót jest jedynie opisywany, nie znalazłem oficjalnego rozwinięcia)Pasażer opóźniony rozwojowo i/lub intelektualnie, lub też taki, którego stan psychiczny uniemożliwia mu podróż bez opieki
MEDAMedical assistancePasażer wymagający opieki medycznej.
STCRStretcherPasażer na noszach - wymagający transportu w pozycji leżącej.
WCHCWheelchair cabinPasażer niechodzący (na wózku inwalidzkim), wymaga asysty przez cały czas podróży, zarówno w dostaniu się na pokład (pomoc aż do wyznaczonego miejsca w samolocie), jak i podczas lotu w kabinie pasażerskiej.
WCHRWheelchair rampPasażer niezdolny do pokonywania długich dystansów. Jeśli dystans między stanowiskiem odprawy a wejściem do samolotu jest długi, pasażera należy przewieźć na wózku inwalidzkim od stanowiska odpraw do wejścia do samolotu, ale zazwyczaj sam pokona schody do samolotu i zajmie miejsce w kabinie.
WCHS Wheelchair steps Pasażer niezdolny do pokonywania długich dystansów (patrz wyżej) oraz niezdolny do samodzielnego pokonania schodów.
LEGBLeg bothPasażer z usztywnionymi obiema kończynami
LEGLLeg leftPasażer z usztywnioną kończyną lewą
LEGRLeg rightPasażer z usztywnioną kończyną prawą

Oprócz jednak pasażerów niepełnosprawnych istnieją także inne "kategorie" pasażerów wymagających asysty, jak również skróty związane z przewożonym przez pasażerów "specjalnym bagażem". Skróty niezwiązane z niepełnosprawnością i chorobami podaję poniżej:

Skrót RozwinięcieOznacza w praktyce...
AVIHAlive animals in cargo holdŻywe zwierzę transportowane w luku bagażowym
DEPADeportee accompanied by escortPasażer, który został zawrócony do kraju, z którego przyleciał (gdyż odmówiono mu wstępu do kraju, do którego podróżował) podróżujący w towarzystwie eskorty.
DEPUDeportee unaccompanied by escortPasażer, który został zawrócony do kraju, z którego przyleciał (gdyż odmówiono mu wstępu do kraju, do którego podróżował) podróżujący bez eskorty.
FQTVFrequent TravellerPasażer partycypujący w programie lojalnościowym dla często podróżujących pasażerów
INADInadmissible passengerPasażer, któremu władze odmówiły wstępu do kraju, z którego podróżował.
INFInfant Niemowlę (dziecko do 2 lat), nie zajmujące oddzielnego miejsca w kabinie (podróżujące na kolanach rodziców)
LANGLanguagePasażer, który nie mówi w języku kraju, z którego podróżuje ani w języku angielskim (np. mówi tylko w swoim ojczystym języku)
MAASMeet and assistPasażerowie potrzebujący dodatkowej asysty po wylądowaniu (np. z powodu nieznajomości języka etc.)
PETCPet in cabinZwierzę lecące w kabinie pasażerskiej
PREGPregnantKobieta w ciąży
UMUnaccompanied minorDziecko podróżujące bez opieki
VIPVery Important PassengerWażna osobistość na pokładzie
YPYoung passengerMłodzież podróżująca bez opieki